Nargil s' ukusom nara ^^ #sulejman #hurem #hookah #mnogosamkul #turkeyhttp://instagram.com/p/dfMjAhlWb_/ August 26, 2013 at 09:03PM