@meryemuzerlimeryem #meryem #uzerli #muhtezemyzil #turkey #stop #germany #sad #bad #no #comeback #wtf #поддержите 😑🚫 by bal_kari_avia Instagram http://instagram.com/p/a61S79G4Dz/